Pojdite na vsebino

Objavljen je razpis za dodelitev štipendij študentom iz občine Ankaran

Občina Ankaran je v petek, 23. 9., objavila Javni razpis za dodelitev štipendij študentom. Vlogo lahko oddajo do 7. 10. 2022.

Razpis za dodelitev štipendij vsem študentom iz Ankarana bo Občina Ankaran letos objavila prvič (Foto: Pexels.com) 

Glede na to, da je štipendiranje Občine Ankaran posebnost v slovenskem prostoru in da se izvaja prvič, je občina za boljše razumevanje razpisnih pogojev in meril ter lažjo prijavo v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi ulici 1 odprla posebno pisarno, kjer lahko študenti v času objave razpisa vsak delovni dan med 10. in 14. uro osebno oddajo vlogo za štipendiranje ter skupaj s sodelavci Oddelka za družbene dejavnosti preverijo ustreznost vloge in priloženih dokazil. V pomoč vlagateljem smo pripravili tudi nabor dvajsetih najpogostejših vprašanj in odgovorov (Q&A).

Vlogo za dodelitev štipendije za šolsko leto 2022/2023 lahko študenti oddajo od 23. 9. do 7. 10. 2022. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ankaran.

Vlogo za dodelitev štipendije je možno oddati tudi preko elektronske pošte na naslov stipendije@obcina-ankaran.si oziroma s priporočeno pošto.

Z upravičenci do štipendije bo občina sklenila pogodbe o štipendiranju za leto 2022/2023. Štipendijsko obdobje bo trajalo 12 mesecev. Značilnost štipendije je, da je namenjena prav vsem študentkam in študentom ne glede na njihov učni/študijski uspeh ali tekmovalne rezultate in je združljiva z vsemi drugimi štipendijami. Osnovno višino štipendije pa lahko študenti sami višajo z dokazili o učnem/študijskem uspehu, dosežkih na različnih področjih, družbeni angažiranosti in deficitarnosti poklicev, za katere se izobražujejo.

Informacije v zvezi z razpisom študenti dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ankaran, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, prek elektronskega naslova stipendije@obcina-ankaran.si oziroma na telefonski številki: 051 288 721.