Pojdite na vsebino

Začenja se gradnja pokopališča

slikapodpisapogodbemedobčinoankaranindružboadriaingdoo
Slika podpisa pogodbe med Občino Ankaran, županom Gregorjem Strmčnikom in prokuristom družbe Adriaing d. o. o, Jožetom Andrejašičem

V začetku novembra se bo začela gradnja pokopališča Ankaran. Pogodba z izbranim izvajalcem na ponovljenem javnem naročilu je bila podpisana danes. Težko pričakovano pokopališče bo gradila družba Adriaing d. o. o. s partnerjema Jasmina Hlača s. p. in Grafist d. o. o.

Gradnja bo stekla predvidoma prve dni novembra, po načrtih pa naj bi se izgradnja pokopališča zaključila do novembra 2023. Vrednost pogodbe znaša 3.986.244,68 EUR brez davka na dodano vrednost.

Danes je Občina Ankaran z družbo Adriaing d. o. o. s partnerjema Jasmina Hlača s. p. in družbo Grafist d. o. o. podpisala pogodbo za ureditev območja pokopališča Ankaran, ki zajema tako gradbeno-obrtniška dela, instalacijska dela kot tudi zunanjo ureditev in krajinsko arhitekturna dela v vrednosti 3.986.244,68 EUR brez DDV.

Dela se bodo izvajala dobro leto dni, zaključek del je po pogodbi predviden v novembru 2023. Prva gradbena dela se bodo začela že v letošnjem novembru. V času del ni predvidena zapora ceste, za boljšo pretočnost lokalnega prometa pa bo Občina Ankaran preuredila brežine in oblikovala t. i. izogibališča - niše za umik vozil, kar bo omogočilo lažje srečevanje vozil.

Marca 2022 je bil na javnem naročilu že izbran izvajalec za izgradnjo pokopališča, vendar je zaradi cenovne stihije v gradbeništvu odstopil od podpisa pogodbe. Občina Ankaran je zato morala ponoviti postopek javnega naročila za izbor izvajalca. Pred izvedbo ponovnega postopka javnega naročila je Občina izvedla optimizacijo projekta za izvedbo del (odvoz in odlaganje izkopnega materiala, barva betonov žarnih zidov itd.) in novelirala investicijsko dokumentacijo. Občinski svet je konec julija sprejel sklep o spremembi vrednosti projekta »Pokopališče Ankaran«. Novo javno naročilo je bilo objavljeno 25. avgusta 2022 z rokom oddaje ponudb 26. septembra 2022, po izvedbi pogajanj je odločitev o izbiri ponudnika postala pravnomočna 26. oktobra 2022, potem ko na odločitev o oddaji javnega naročila ni prispela nobena pritožba.

Naslednji november bo torej zaključen projekt, ki so ga Ankarančanke in Ankarančani izbrali kot najpomembnejšega - Ankaran bo končno dobil prostor poslednjega slovesa in spomina na preminule najdražje. 

Novo pokopališče je zasnovano kot park s prostorom za sloves in spominjanje in se bo razprostiralo na 9.450 m2 kot prosto prehoden parkovni gozd z več manjšimi, z nizkimi zidovi ograjenimi terasami, ki jih povezuje široka parkovna pot. Na prvem nivoju je območje spominske ploščadi s poslovilnim objektom, ki gleda na morje, zadnja terasa na vrhu pobočja pa je namenjena obredu raztrosa pepela. Gre torej za sodobno zasnovan objekt z nekaj tradicionalnimi elementi. Pokopališče bo imelo 110 klasičnih grobov, 246 žarnih talnih grobov in 180 mest v žarnem zidu. V sklopu projekta se ureja tudi parkovni gozd severno od pokopališča v skupni izmeri 6.900 m2, kjer bodo dostopne poti in počivališča.

Grafike: vizualizacija pokopališča.Grafike: vizualizacija pokopališča.Grafike: vizualizacija pokopališča.Grafike: vizualizacija pokopališča