Pojdite na vsebino

Zaključna tiskovna konferenca LAS Istre - Oživimo podeželje

Občina Ankaran je 28. marca na tiskovni konferenci ob zaključku projekta Las Istre »Oživimo podeželje«, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, predstavila izvedene aktivnosti projekta.

H projektu je pristopila v letu 2021 skupaj z Mestno Občino Koper kot glavnim partnerjem, Občino Izola in Kolesarsko mrežo Obala – Društvo za kolesarsko zagovorništvo.

Namen projekta je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju obalnih občin z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture na obali in v zaledju. Z izvedenimi aktivnostmi se je nadgradila rekreacijska infrastruktura, ob tem pa je bil poudarek na trajnostnem odnosu do naravne in kulturne dediščine.

Trajnostno upravljanje s Krajinskim parkom Debeli rtič in čezmejno povezovanje za širitev kolesarskih povezav

Občina Ankaran je v dveh letih trajanja projekta izvedla vrsto aktivnosti z namenom spodbujanja trajnostnega rekreacijskega turizma na obali. 

Na področju trajnostnega upravljanja s Krajinskim parkom Debeli rtič je uspešno vzpostavila nadzor nad spoštovanjem naravovarstvenega režima, na območju krajinskega parka sta se vzpostavili dve tematski krožni poti po parku - morska in panoramska, v sklopu katerih je bilo postavljenih sedem informacijskih tabel. Za območje Krajinskega parka Debeli rtič so bile izdelane promocijske zloženke. 

brosura02Informativna brošura o Krajinskem parku Debeli rtič. 

V okviru projekta so potekale usklajevalne aktivnosti za širitev kolesarskih povezav na državni cesti v Občini Ankaran za vzpostavitev povezav obalnega območja s podeželjem in krepitev čezmejnih in medobčinskih povezav. Zasnovana je bila nova krožna kolesarska pot, ki bo povezovala vse tri občine in njihove kulturne ter naravne danosti. Gre za varno kolesarsko stezo ob Jadranski cesti, ki povezuje Lazaret in Milje s središčem Ankarana in naprej proti MOK. Novo krožišče na priključku Jadranske ceste z Železniško cesto pa že vključuje varnostno-prometne standarde, previdene v rekonstrukciji celotne državne ceste. Opravljen je bil tudi pregled starih označb kolesarskih poti slovenske Istre. Z Obalnim planinskim društvom poteka prenova označb Beblerjeve pešpoti (P23). Skupaj s Krajinskim parkom Debeli rtič se izvaja nadzor kolesarjev nad spoštovanjem naravovarstvenih ukrepov in analiza kršitev. 

3365950307274290224649177385747833676545446nFoto: Občina Ankaran

Projekt je vključeval tudi sodelovanje pri promociji in organizaciji športnih in podpornih aktivnosti v okviru tedna mobilnosti in na področju urejanja športnorekreacijske infrastrukture v kraju (Veter v laseh 2022) ter organizaciji športno-rekreativnih in poletnih prireditev (Istrski kolesarski maraton, Poletje v Ankaranu).

Za novinarje, vplivneže in turistične agencije je bila z namenom promocije kulturnih in naravnih danosti Ankarana pripravljena študijska tura, ki je zajemala ogled Krajinskega parka Debeli rtič, slanega travnika pri Sv. Nikolaju in zaledja Ankarana z obiskom turistične eko kmetije. Opravljena sta bila pregled števila ponudnikov nastanitev v zaledju Istre in njihova promocija s pripravo seznama kolesarjem prijaznih ponudnikov. Ankaranskim turističnim podjetjem je bila namenjena brezplačna strokovna kolesarska ekskurzija v Poreču. Izdelan je bil tudi zemljevid rekreacijske infrastrukture Istre, v okviru katerega je bil pripravljen seznam naravnih danosti Krajinskega parka Debeli rtič. 

Poudarek izvedenih aktivnosti projekta LAS Istre »Oživimo podeželje« za nadgradnjo rekreacijske infrastrukture je bil na trajnostnem odnosu do naravne in kulturne dediščine, kar je sicer ena ključnih usmeritev dolgoročnega razvoja Občine Ankaran.

Več o izvedenih aktivnostih drugih partnerjev projekta.