Pojdite na vsebino

Istrske občine naredile korak naprej v zagotavljanju nemotene vodooskrbe

Podpis pogodbe Štanjel
Današnji podpis pogodbe predstavlja pomemben korak naprej v skupnem prizadevanju za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo na območju istrskih in kraških občin.

Danes, 20. decembra, je v Viteški dvorani v Gradu Štanjel potekal slavnostni podpis Pogodbe o dobavi pitne vode.

 Sklenili so jo župani Občine Ankaran, Občine Divača, Občine Hrpelje - Kozina, Občine Izola, Občine Komen, Mestne občine Koper, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Piran in Občine Sežana ter direktorja Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, d. o. o. in Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d. o. o.

V skladu z novo pogodbo bo Kraški vodovod Sežana (KVS) dobavljal pitno vodo Rižanskemu vodovodu Koper (RVK) iz vodnega vira Klariči, in sicer do 110 litrov na sekundo, RVK pa se ob tem obvezuje, da bo od KVS letno prevzel najmanj pol milijona kubičnih metrov vode po za leto 2024 dogovorjeni ceni 1,1131 evra na kubični meter vode brez davka. RVK bo ob tem poravnal tudi sorazmerni del stroškov omrežnine za uporabo gospodarske javne infrastrukture občin ustanoviteljic KVS. Ta bo v letu 2024 znašala 6.427,25 evra na mesec brez davka.

Podpis pogodbe je pomemben korak naprej v skupnem prizadevanju za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo na območju istrskih in kraških občin. »Danes istrske in kraške občine sicer podpisujemo pogodbo, a predvsem sklepamo zavezništvo na področju, ki je življenjskega pomena za obe pokrajini. Dejstvo je namreč, da podnebne spremembe ne upoštevajo občinskih meja in oskrbo s pitno vodo ogrožajo tistim z zadostnimi vodnimi viri in tistim, ki smo prisiljeni pitno vodo dobivati od drugod,« je ob podpisu pogodbe dejal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan. Kot je dodal, današnji podpis pogodbe »dokazuje, da se vsi zavedamo svoje odgovornosti za nujno izboljšanje sedanjega sistema naše skupne vodooskrbe, hkrati pa vemo tudi, da gre le za enega izmed nujnih ukrepov za spopad z izzivi prihodnosti. V vsakem primeru bomo morali s pitno vodo ravnati še bolj skrbno kot doslej, se opreti še na več vodnih virov, kot smo jih imeli na voljo doslej, in jih varovati še bolj pozorno kot doslej«.