Pojdite na vsebino

Na poti do Mladinskega središča Ankaran

Delavnica mladinski 1
Mladi so prisluhnili zamislim arhitektov, ki sta jih pozvala k morebitnim pripombam in drugačnim predlogom. (Foto: Občina Ankaran)

Predstavniki ankaranske mladine so v sredo, 22. novembra, v Medgeneracijskem središču Ankaran (MSA) prisluhnili zamislim arhitektov, na kakšen način bi veljalo preurediti nekdanjo izolirnico nad bolnišnico v Valdoltri, da bi zaživela kot mladinsko središče z raznolikimi vsebinami.

Arhitekta Gašper Skalar in Lovrenc Kolenc, ki jima je Občina Ankaran zaupala pripravo projektne naloge za vzpostavitev Mladinskega središča Ankaran, sta že lani prisluhnila predlogom in  pričakovanjem predstavnikov ankaranske osnovnošolske, dijaške in študentske generacije ter se na podlagi slišanega lotila dela.

Delavnica mladinski 3Arhitekta sta predstavila dve različici arhitekturne zasnove bodočega mladinskega centra. (Foto: Občina Ankaran)

V sredo sta na delavnici v MSA mladim predstavila dve različici arhitekturne zasnove bodočega mladinskega centra, ki bi nudil prostor za druženje, ustvarjanje, učenje, pripravo filmskih večerov, snemanje glasbe, podcastov ali radijskih oddaj, vadbo inštrumentov, športno vadbo, predavanja, delavnice, manjše koncertne dogodkov in še marsikaj drugega. Po prvi različici bi bilo v obeh etažah, pritlični in nadstropni, središče dogajanja v sredinskem križnem prostoru, ki bi se z velikimi okni na vseh štirih straneh stavbe »odpiral« navzven, drsna polkna pa bi omogočala poljubno senčenje oziroma osvetlitev.  Po drugi različici bi bil pritlični prostor odprt, a z možnostjo delnega ali popolnega zapiranja s paneli v hladnejšem delu leta.

Mladi so se že na srečanju odzvali s prvimi mnenji o obeh predstavljenih različicah, župan Gregor Strmčnik pa jih je pozval k temeljiti analizi videnega in slišanega ter k pripravi dopolnilnih predlogov, ki bodo arhitektoma omogočili piljenje projekta.


Delavnica mladinski 2Po prvi različici bi bilo v obeh etažah, pritlični in nadstropni, središče dogajanja v sredinskem križnem prostoru, ki bi se z velikimi okni na vseh štirih straneh stavbe »odpiral« navzven. (Foto: Občina Ankaran)