Pojdite na vsebino

Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij ankaranskim dijakom

23. avgusta 2023 je objavljen razpis za dodelitev štipendij dijakom iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024. Rok za oddajo vlog je od 23. 8. do vključno 8. 9. 2023. Z današnjim dnem je odprta tudi pisarna za štipendije v Domu družbenih dejavnosti, kjer lahko pridobite dodatne informacije.

Štipendije Občine Ankaran so namenjene dijakom iz občine Ankaran, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran (Uradni list št. 96/2022). Rok prijave: od 23. 8. 2023 do vključno 8. 9. 2023. Vloge, oddane pred začetkom roka oziroma po izteku roka za prijavo, bodo zavržene.

Razpis je z razpisnimi pogoji objavljen na tej povezavi oz. na spletni strani Občine Ankaran, v sklopu "Javne objave". V razpisu so navedeni vsi razpisni pogoji in potrebna dokumentacija, ki jo morajo dijaki priložiti za prijavo za dodelitev štipendije, v pomoč pri izpolnjevanju prijave pa je objavljen tudi dokument "VPRAŠANJA IN ODGOVORI".

Štipendije AnkaranDijaki lahko prijavo za dodelitev štipendije Občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024 oddajo do vključno 8. septembra 2023. 

Način oddaje vlog: 

  • osebno v Domu družbenih dejavnosti, Bevkova 1, 6280 Ankaran – Ancarano, soba 5 (1. nadstropje), od ponedeljka do četrtka med 12. in 16. uro in ob petkih med 10. in 14. uro; 
  • po elektronski pošti na naslov stipendije@obcina-ankaran.si. OPOMBA: Vloga preko elektronske pošte je ustrezna le, če so vsi obrazci ustrezno izpolnjeni, podpisani in skenirani ter posredovani v enotnem sporočilu (mailu). Vloga bo štela za pravočasno le, če bo prispela na navedeni elektronski naslov najkasneje 8. 9. 2023 do 23.59 ure.
  • s priporočeno pošto na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, s pripisom »za JR za štipendiranje dijakov iz občine Ankaran za šolsko leto 2023/2024«. Vloga bo štela za pravočasno le, če bo oddana na pošto najkasneje 8. 9. 2023.

Informacije o razpisni dokumentaciji: 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si). Zainteresirani dijaki jo v tem roku lahko prevzamejo tudi v pisarni za štipendije v 1. nadstropju Doma družbenih dejavnosti, Bevkova ulica 1, Ankaran, soba 5, od ponedeljka do četrtka med 12. in 16. uro in ob petkih med 10. in 14. uro.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dijaki dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ankaran, Bevkova 1, prek elektronskega naslova stipendije@obcina-ankaran.si oziroma na telefonski številki: 051 288 721.