Pojdite na vsebino

Socialna pomoč za nakup šolskih potrebščin in vozovnic ter za plačilo počitniškega varstva

Šola simbolična foto pexels
Do pomoči za nakup potrebščin in dijaških vozovnic so upravičene družine, katerih lastni dohodek ne presega 160 % minimalnega dohodka. (Foto: Pexels)

Letošnje šolsko leto gre počasi h koncu, po poletnem oddihu pa bo že čas za priprave na naslednje. Za nakup šolskih potrebščin in za pomoč pri plačilu dijaških vozovnic je na voljo socialna pomoč.

Prav tako lahko socialno pomoč uveljavljajo starši za plačilo celotnih stroškov počitniškega varstva osnovnošolcem do največ treh tednov v času poletnih počitnic.

Vloge je sicer mogoče oddati vse leto na koprski enoti Centra za socialno delo Južna Primorska na Cankarjevi ulici 6. Obrazec za izpolnitev vloge je na voljo v sprejemni pisarni Občine Ankaran na Regentovi 2 in na občinski spletni strani pod zavihkom Za občane/Vloge in obrazci.

Do pomoči za nakup potrebščin in dijaških vozovnic so upravičene družine, katerih lastni dohodek ne presega 160 % minimalnega dohodka. Podeljuje se finančna pomoč za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada;  za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole 80 evrov, za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole in dijake 100 evrov. Pridobiti je mogoče tudi pomoč pri plačilu dijaških vozovnic v višini 100 evrov.

Do občinske socialne pomoči za kritje stroškov počitniškega varstva pa so upravičene družine, ki imajo veljavno odločbo pristojnega centra za socialno delo o priznani pravici do otroškega dodatka, v skladu s katero povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 36 % neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar pomeni do vključno tretjega dohodkovnega razreda