Pojdite na vsebino

V PetKI se otroci učijo, ustvarjajo in gradijo zdrave odnose

Petka Anja Maraž
Strokovna delavka v ankaranski enoti dnevnega centra PetKA Anja Maraž.

Otrokom omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa in jim pomagati prebroditi morebitne stiske. To je temeljno poslanstvo preventivnega javnega socialno-varstvenega programa Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA, ki že od leta 2017 domuje tudi v Ankaranu.

Ankaranska enota s prostori v Domu družbenih dejavnosti Občine Ankaran na Bevkovi 1 se je predstavila javnosti na včerajšnjem dnevu odprtih vrat. 

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper – PetKA, ki (z ankaransko izpostavo vred) deluje v okviru Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, je v celoti brezplačen, namenjen pa je vsem otrokom in mladostnikom med 6. in 18. letom starosti. »Z otroki veliko ustvarjamo, a jih celostno vključujemo tudi v ostale aktivnosti in jim pomagamo pri domačih nalogah. Cilj je tudi, da se naučijo pozitivno reševati medsebojne konflikte ali morebitne lastne stiske, graditi zdrave medsebojne odnose ter slediti nekim pravilom,« je razložila strokovna delavka v ankaranski enoti Anja Maraž. Z otroki skuša graditi prijateljski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, a se obenem trudi ohranjati avtoriteto.

Petka simbolična 3Poskrbljeno je za igro ... Petka simbolična 4... a tudi za opravljeno domačo nalogo.

V programu PetKA so dobrodošli vsi otroci, zasnovan pa je bil z mislijo zlasti na tiste iz manj spodbudnih okolij, ki potrebujejo več podpore pri reševanju svojih stisk. PetKA jim omogoča, da pridobijo pozitivne izkušnje na področju odnosov ter se naučijo učinkovitega in konstruktivnega sporazumevanja in vedenja. 

Petka simbolična 2V PetKI je doma tudi ustvarjalnost.

Ankaranska PetKA je odprta vsak dan od 13.30 do 19. ure, ob četrtkih med 16. in 18. uro pa vsem otrokom, tudi tistim, ki niso redni uporabniki, omogoča udeležbo na ustvarjalni delavnici. Počitniškega programa v Ankaranu za zdaj še nimajo, saj zanj ni veliko povpraševanja, ga pa izvajajo v koprski enoti na Gregorčičevi 6. Prijavnico zanj je mogoče oddati v ankaranski PetKI.