Pojdite na vsebino

Z novim letom posodobljen sistem parkirnih abonmajev

Parkirišče Bevkova
Novi abonmaji ne bodo več v fizični obliki. Njihova pridobitev bo povezana s sistemom EasyPark.

S prenosom upravljanja parkirišč na Občino Ankaran se uvaja tudi posodobljen sistem parkirnih abonmajev za parkiranje na javnih parkiriščih v Ankaranu.

S 1. januarjem 2024 bo upravljanje javnih parkirišč v Občini Ankaran z javnega podjetja Marjetica Koper preneseno na Režijski obrat Občine Ankaran. Nadzor nad parkiranjem bodo v občini Ankaran izvajali občinski redarji, ki jim bodo v primeru preobremenjenosti na pomoč priskočili sodelavci upravljavca. S prenosom upravljanja parkirišč na Občino Ankaran se uvaja tudi posodobljen sistem parkirnih abonmajev za parkiranje na javnih parkiriščih v Ankaranu. Za občane tako pri parkiranju kot pri parkirnih abonmajih večjih sprememb ne bo

Zaradi spremembe sistema abonmajev bo za imetnike dosedanjih pilotnih abonmajev veljalo prehodno obdobje do vključno 1. marca 2024, ko bodo še veljali obstoječi pilotni abonmaji za leto 2023. Občani bodo tako imeli dovolj časa za pridobitev novih abonmajev.

Namen pilotnih abonmajev je zaključen

Dosedanji pilotni abonmaji so bili uvedeni poleti 2020 zaradi izvajanja meritev mirujočega prometa. Občani so v zameno za sodelovanje v meritvah v preteklih treh letih prejeli abonma za brezplačno parkiranje. Namen pilotnih abonmajev je zaključen, prav tako sta zaključeni obdobji epidemije koronavirusne bolezni in povečanega obiska turistov zaradi turističnih bonov, kar je nekoliko kazilo sliko obremenjenosti občinskih parkirišč. Občina Ankaran s 1. januarjem 2024 uvaja stalno obliko upravljanja javnih parkirišč, ki predvideva posodobljen sistem parkirnih abonmajev s petimi (5) kategorijami. 

Novi abonmaji ne bodo več v fizični obliki. Njihova pridobitev bo povezana s sistemom EasyPark. Postopek pridobitve prek aplikacije EasyPark bo podrobno prikazan na občinski spletni strani.

Abonma A za občane ostaja brezplačen  

Abonma A za občane lahko pridobi vsak občan s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Ankaran, za kar lahko odda vlogo z obveznimi prilogami prek spletnega obrazca na občinski spletni strani. Abonma ne bo več v fizični obliki, saj EasyPark z vlogami prejete registrske tablice vnese v svoj sistem. Kdor ni vešč elektronskega oddajanja vloge, bo lahko vlogo oddal osebno. V ta namen bo vzpostavljena posebna pisarna znotraj občinske uprave, kjer bo zagotovljena pomoč pri oddajanju elektronskih vlog. Informacije o delovanju te pisarne bodo prav tako objavljene na občinski spletni strani, FB profilu in oglasnih deskah v kraju.  

Tabela abonmaji - SLO