Pojdite na vsebino

Z novimi bojami označujejo morsko mejo krajinskega parka

Boje KPDR 2
Okoli rta Debeli rtič nameščajo prve od 12 rumenih boj, ki bodo označevale morsko mejo krajinskega parka. (Foto: Občina Ankaran)

Okoli rta Debeli rtič te dni nameščajo v morje prve od 12 novih rumenih boj, ki bodo označevale morsko mejo Krajinskega parka Debeli rtič (KPDR).

Morski del zavarovanega območja se je z ustanovitvijo KPDR namreč povečal in vključuje 250–450 metrov širok pas morja med zalivom Sv. Jerneja in zalivom Valdoltra. 12 rumenih boj bo torej označevalo mejo 160 hektarjev velikega morskega zavarovanega območja KPDR. Ta vključuje območje Natura 2000 in je izjemnega pomena z vidika varstva naravnih vrednot slovenske obale. Vsaka boja je opremljena z dvostransko tablo, na kateri so navedene prepovedi rabe za vsako varstveno območje.

Boje KPDR 4Boje so opremljene z dvostranskimi tablami z navedenimi prepovedi rabe za vsako varstveno območje. (Foto: Občina Ankaran)

Investicija je del projekta Poseidone, sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Italija-Slovenija. Njen glavni cilj je vzpostavitev učinkovitega nadzora nad morskim delom parka z namenom ohranjanja morske biotske raznovrstnosti in zmanjšanja pritiska na naravni park. Pomen investicije pa je širši, saj s to naložbo prispevamo k ohranjanju najbolj dragocenih in najbolj ogroženih evropskih vrst in habitatov. 

Interreg logo