Podžupanji

Podžupanji nadomeščata župana ob njegovi odsotnosti. V tem času opravljata tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste, za katere ju župan pooblasti.

Barbara Švagelj

 Barbara Švagelj, rojena 5. februarja 1969, se je leta 1997 iz Pirana preselila v Ankaran, kjer sta si z možem vinogradnikom ustvarila družino. Po zaključeni osnovni šoli v Piranu je nadaljevala šolanje na takratni srednji naravoslovno matematični šoli v Kopru, nato pa z diplomo iz morske biologije uspešno zaključila študij biologije na ljubljanski Biotehniški fakulteti. Svojo poklicno kariero je začela kot učiteljica naravoslovja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ter na ankaranski osnovni šoli, kar pa je zamenjala z delom v vinogradu in kleti.

Po svojem prepričanju je naravovarstvenica, kar združuje tako v poklicu kot pri vzgoji mlajših rodov. Redke proste trenutke namenja družini – možu in svojim trem otrokom, ter prijateljem. Že od nekdaj se rada potaplja ter sprošča v naravi, ob branju in dobri glasbi.

V mandatu 2011–2014 je kot svetnica opravljala funkcijo podpredsednice Sveta Krajevne skupnosti Ankaran in vodila odbor za družbene dejavnosti.V mandatu 2014–2018 je opravljala funkciji podžupanje in predsednica odbora za družbene dejavnosti. Pripravljala je vsakoletne razpise za delovanje društev, organizirala poletna počitniška varstva in vodila projekte ustanavljanja samostojnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, Knjižnice Ankaran in enote vrtca Delfino blu. Sodelovala je pri vzpostavljanju brezplačnih prevozov za starejše občane (projekt Sopotniki) ter pri izvedbi raziskave o stanju in potrebah starejših občanov.

Kot podžupanja je zadolžena predvsem za področje družbenih dejavnosti. Posebno skrb namenja ljudem s posebnimi potrebami, saj se aktivno vključuje v postopke, povezane z ureditvijo njihovega položaja, in opozarja na pomen socialne pravičnosti. 

Poleg tega skrbi za področje upravljanja z naravnimi viri in varstvom okolja, s posebnim poudarkom na upravljanju Krajinskega parka Debeli rtič. 

Funkcijo podžupanje opravlja poklicno.

Občane sprejema v času uradnih ur, in sicer vsako sredo od 14. do 17. ure na Jadranski cesti 66, Ankaran. Za sprejem pri podžupanji se je treba predhodno najaviti v kabinetu župana, kjer vam bodo dodelili prosti termin. Prošnjo za sprejem pošljite na elektronsko pošto kab@obcina-ankaran.si ali pokličite na 05 66 53 008.


Martina Angelini

Mag. Martina Angelini, rojena 24. septembra 1974, od rojstva živi v Ankaranu. Osnovno šolo je obiskovala v Kolombanu in Božičih. Po zaključeni srednji ekonomski šoli v Kopru je nadaljevala študij na ljubljanski Ekonomski fakulteti, kjer je leta 2000 diplomirala. Po končanem študiju se je zaposlila na koprski Davčni upravi. Leta 2016 je uspešno zaključila podiplomski študij na Pravni fakulteti v Mariboru in postala magistrica znanosti davčnega prava. Zaposlena je kot višja finančna inšpektorica na Finančni upravi RS v Kopru. 

Poročena mati treh otrok zastopa tradicionalen pogled na ohranjanje običajev in navad, vezanih na kraj. Zelo rada ima morje, od malega pa je povezana z delom na manjši družinski kmetiji. Aktivno se vključuje tudi v dejavnosti ankaranske župnije. 

Kot pripadnica italijanske narodne skupnosti je od leta 2011 dejavna kot članica raznih odborov in komisij v okviru Samoupravne italijanske narodne skupnosti in Skupnosti Italijanov Ankaran.

V mandatu 2014–2018 je bila članica nadzornega odbora Občine Ankaran, v mandatu 2018–2022 pa je bila izvoljena v občinski svet Občine Ankaran kot predstavnica italijanske narodne skupnosti. 

Kot podžupanja skrbi za aktivnosti, povezane z delovanjem italijanske narodne skupnosti v občini. Prizadeva si, da bi italijanski skupnosti pripadala vidnejša vloga v lokalni skupnosti na vseh področjih. Funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno.