Podžupanji

Podžupanji nadomeščata župana ob njegovi odsotnosti. V tem času opravljata tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste, za katere ju župan pooblasti.

Barbara Švagelj

 

barbarašvageljFoto: Janez VolmajerRojena je 5. februarja 1969. Že leta 1997 se je iz Pirana preselila v Ankaran, kjer sta si s partnerjem vinogradnikom ustvarila družino. Po zaključeni takratni srednji naravoslovno-matematični šoli v Kopru, je z diplomo iz morske biologije uspešno zaključila študij biologije na ljubljanski Biotehniški fakulteti. Svojo poklicno kariero je začela kot učiteljica naravoslovja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti in jo nadaljevala na ankaranski osnovni šoli ter z delom na področju izobraževanja. V času odraščanja treh otrok se je intenzivneje posvetila delu v vinogradu in vinski kleti.

 Po svojem prepričanju je naravovarstvenica, zagovornica človekovih pravic, vzdržnega razvoja in solidarne ter tolerantne družbe, kar združuje tako v poklicu kot pri vzgoji mlajših rodov. Redke proste trenutke namenja ožji in širši družini ter prijateljem. Že od nekdaj se rada sprošča v naravi, ob branju in dobri glasbi, veselijo jo kulinarični izzivi.

Leta 2011 se je pridružila skupini Radi imamo Ankaran in kandidirala na listi za svet krajevne skupnosti ter v mandatu 2011–2014 nato opravljala funkcijo podpredsednice Sveta KS Ankaran ter vodila odbor za družbene dejavnosti. V mandatu 2014–2018 je opravljala funkciji nepoklicne podžupanje in predsednice odbora za družbene dejavnosti, znotraj takrat nastajajoče občinske uprave pa sodelovala pri vzpostavitvi delovanja Oddelka za družbene dejavnosti. Pripravljala je vsakoletne razpise za delovanje društev, organizirala poletna počitniška varstva in vodila projekte ustanavljanja samostojnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, Knjižnice Ankaran in enote vrtca Delfino blu. Sodelovala je pri vzpostavljanju brezplačnih prevozov za starejše občane (projekt Sopotniki) ter pri izvedbi raziskave o stanju in potrebah starejših občanov. Po pooblastilu župana je bila predstavnica občine v Upravnem odboru LAS Istre ter v Svetu regije in Razvojnem svetu regije Istra-Kras-Brkini.

Od leta 2019 – v drugem mandatu - je kot poklicna podžupanja pooblaščena za vodenje Krajinskega parka Debeli rtič. Obenem je bila aktivna na področju krepitve kulture tako pri medobčinskem povezovanju kot tudi pri snovanju kulturnih strategij. 

Občane sprejema v času uradnih ur, in sicer vsako sredo od 14. do 17. ure na Jadranski cesti 66, Ankaran. Za sprejem pri podžupanji se je treba predhodno najaviti v kabinetu župana, kjer vam bodo dodelili prosti termin. Prošnjo za sprejem pošljite na elektronsko pošto kab@obcina-ankaran.si ali pokličite na 05 66 53 008.


Martina Angelini

img7211Foto: Janez VolmajerOd rojstva živi v Ankaranu. Osnovno šolo je obiskovala v Kolombanu in Božičih. Po zaključeni srednji ekonomski šoli v Kopru je nadaljevala študij na ljubljanski ekonomski fakulteti, kjer je leta 2000 diplomirala. Po končanem študiju se je zaposlila na koprski davčni upravi. Leta 2016 je uspešno zaključila podiplomski študij na Pravni fakulteti v Mariboru in postala magistrica znanosti davčnega prava. Zaposlena je na Finančni upravi RS v Kopru.

Prizadeva si ohranjati tradicionalen pogled na ohranjanje običajev in navad, vezanih na kraj. Zelo rada ima morje, poprime tudi za delo v družinskem oljčniku in vrtu. Aktivno se vključuje tudi v dejavnosti ankaranske župnije.

Kot pripadnica italijanske narodne skupnosti je od leta 2011 dejavna kot članica raznih odborov in komisij v okviru Samoupravne italijanske narodne skupnosti in Skupnosti Italijanov Ankaran.

V mandatu 2014–2018 je bila članica Nadzornega odbora Občine Ankaran, v mandatu 2018–2022 pa je bila izvoljena v Občinski svet Občine Ankaran kot predstavnica italijanske narodne skupnosti.

Kot podžupanja že dva mandata skrbi za aktivnosti, povezane z delovanjem italijanske narodne skupnosti v občini. Prizadeva si, da bi italijanski skupnosti pripadala vidnejša vloga v lokalni skupnosti na vseh področjih.