Seje občinskega sveta

Občinski svet Občine Ankaran v mandatu 2018–2022 sestavljajo:
Barbara ŠvageljRadi imamo Ankaran
Zvezdan RažmanRadi imamo Ankaran
Nina DerendaRadi imamo Ankaran
Davor AndrioliRadi imamo Ankaran
Barbara RaičićRadi imamo Ankaran
Zoran PejanovićRadi imamo Ankaran
Danijel RažmanRadi imamo Ankaran
Robert ZelenjakRadi imamo Ankaran
Zdenka StevanovićRadi imamo Ankaran
Otmar PiščancRadi imamo Ankaran
Ivan KlunZdruženi za Ankaran
Vesna MavričSlovenija za vedno
mag. Martina Angeliniitalijanska narodna skupnost

Seje občinskega sveta

1. redna seja Občinskega sveta z dne 4. 12. 2018

2. redna seja Občinskega sveta z dne 18. 12. 2018

3. redna seja Občinskega sveta z dne 19. 2. 2019

4. redna seja Občinskega sveta z dne 9. 4. 2019

5. redna seja Občinskega sveta z dne 11. 6. 2019

6. redna seja Občinskega sveta z dne 17. 9. 2019

7. redna seja Občinskega sveta z dne 22. 10. 2019

8. redna seja Občinskega sveta z dne 10. 12. 2019

1. dopisna seja Občinskega sveta z dne 17. 3. 2020

2. dopisna seja Občinskega sveta z dne 31. 3. 2020

9. redna seja Občinskega sveta z dne 7. 5. 2020

10. redna seja Občinskega sveta z dne 9. 6. 2020
11. redna seja Občinskega sveta z dne 27. 10. 2020

Skladno s prepovedmi iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 147/2020), na seji ne bo možna fizična prisotnost zainteresirane javnosti.

In ottemperanza ai divieti del Decreto sulla limitazione parziale a titolo temporaneo di circolazione delle persone e il divieto radunarsi per prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 147/2020), la presenza fisica del pubblico interessato alla seduta non sarà possibile.


12. redna seja Občinskega sveta z dne 17. 11. 2020

Skladno s prepovedmi iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 147/2020), na seji ne bo možna fizična prisotnost zainteresirane javnosti.

In ottemperanza ai divieti del Decreto sulla limitazione parziale a titolo temporaneo di circolazione delle persone e il divieto radunarsi per prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 147/2020), la presenza fisica del pubblico interessato alla seduta non sarà possibile


Gradivo

   12. redna seja je bila zaradi epidemiološke slike izvedena na dopisni način. 

3. dopisna seja Občinskega sveta z dne 17. 11. 2020

4. dopisna seja Občinskega sveta z dne 26. 11. 2020

Gradivo

  • Gradivo k točki 1: Zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran.
  • Gradivo k točki 7: Predlog Sklepa o potrditvi kandidature Val sprememb - Piran – Pirano 4 Istria 2025 (Pi2025) za evropsko prestolnico kulture 2025 v fazi končnega izbora. (sklep)
  • Gradivo k točki 8: Predlog Sklepa o podaji soglasja k Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje Ljudska univerza Koper (sklep, odlok 1, odlok 2)
  • Gradivo k točki 9: Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnega mesta za šolsko leto 2020/2021 v Javnem zavodu OŠV Ankaran, Vrtec Ankaran. (sklep)

12. redna seja Občinskega sveta z dne 22. 12. 2020

 13. redna seja Občinskega sveta z dne 2. 2. 2021

14. redna seja Občinskega sveta z dne 23. 3. 2021

15. redna seja Občinskega sveta z dne 13. 4. 2021

16. redna seja Občinskega sveta z dne 18. 5. 2021

17. redna seja Občinskega sveta OA dne 22. 6. 2021


18. redna seja Občinskega sveta OA dne 20. 7. 2021

19. redna seja Občinskega sveta OA dne 19. 9. 2021

20. redna seja Občinskega sveta OA dne 16. 11. 2021

21. redna seja Občinskega sveta OA dne 14. 12. 2021

22. redna seja Občinskega sveta OA dne 10. 2. 2022

23. redna seja Občinskega sveta OA dne 14. 4. 2022

24. redna seja Občinskega sveta OA dne 5. 5. 2022

25. redna seja Občinskega sveta OA dne 17. 5. 2022

26. redna seja Občinskega sveta OA dne 13. 6. 2022

27. redna seja Občinskega sveta OA dne 20. 9. 2022

28. redna seja Občinskega sveta OA dne 13. 10. 2022

29. redna seja Občinskega sveta OA dne 8. 11. 2022