Projekt POSEIDONE

POSEIDONE je strateški projekt, vključen v program Interreg Italija – Slovenija 2021–2027, ki zajema promocijo zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj. Naziv izvira iz angleškega poimenovanja - Promotion Of green SEa Infrastructure Devoted tO a New Environment.

Interreg logoProjekt POSEIDONE je namenjen območju severnega Jadranskega morja, ki sega od beneškega območja do slovenske obale in ima splošni cilj spodbujanje varstva narave in biotske raznovrstnosti, razvoj zelene in modre infrastrukture na območjih Natura 2000, zmanjšanje turističnega pritiska na naravne parke in druga naravno ohranjena območja ter spodbujanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu za izboljšanje krajine, zaščito avtohtonih vrst in širjenje znanja. Poleg tega bo projekt s kampanjami ozaveščanja in akcijami čiščenja spodbujal tudi boljše upravljanje z odpadki.

Občina Ankaran bo v projektu sodelovala predvsem s ciljem krepitve naravovarstvenega nadzora na morskem delu Krajinskega parka Debeli rtič, in sicer z označitvijo mej zavarovanega območja na morju in nabavo plovila za izvajanje nadzora na morju. S čezmejnim sodelovanjem bo med drugim skupaj z morskimi in obalnimi zavarovanimi območji in drugimi organizacijami sodelovala pri oblikovanju strategije, ki bo vključevala varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti, s poudarkom na varovanju obalnega morja.  

AnkaranDebeli rtič (Foto: Jaka Ivančič)

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Partnerji: Dežela Veneto-Direktorat za turizem, Oddelek za regionalno strategijo za biotsko raznovrstnost in parke IT, Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta IT, CORILA, Konzorcij za koordinacijo raziskovalne dejavnsoti v zvezi s sistemom Beneške lagune IT, Občina Staranzano IT, Fundacija WWF Italija, Zavarovano morsko območje Miramare IT, Regionalni razvojni center Koper SI, Javni zavod Krajinski park Strunjan SI, Občina Ankaran-Ancarano (Naravni park Debeli rtič) SI, Znanstveno-raziskovalno središče Koper SI, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica SI;

Pridruženi partnerji: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina-Centralna direkcija za upravljanje agroživilskih, gozdarskih in ribiških virov – Služba za biotsko raznovrstnost IT, Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofizikoIT, Legambiente IT, Občina Marano Lagunare IT, Dežela Veneto – Direkcija za prostorsko načrtovanje IT, Krajinski park Sečoveljske soline SI in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje SI

 Projekt Poseidone_first mtgProjekt Poseidone, prvo srečanje v Benetkah. 

Spletna stran: www.ita-slo.eu/sl/poseidone

Sofinancerji: Projekt je sofinanciran v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

Skupna vrednost projekta: 4.375.000,00 EUR, prispevek ESSR: 3.500.000,00 EUR, Vrednost Občina Ankaran: 312.088,00 EUR.