Razpisi

12. februar 2024 // Rok za oddajo: 26. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2024/Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport

22. januar 2024 // Rok za oddajo: 7. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v občini Ankaran za leto 2024

22. januar 2024 // Rok za oddajo: 7. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov v občini Ankaran za leto 2024

22. januar 2024 // Rok za oddajo: 7. februar 2024

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih dejavnosti v občini Ankaran za leto 2024

25. april 2023

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2023/Bando pubblico per il cofinanziamento del programma annuale dello sport

16. januar 2023

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE m/ž

24. februar 2020 // Rok za oddajo: 9. marec 2020

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

24. februar 2020

Javni razpis za delovno mesto: Vzdrževalec V

20. december 2019

Javni razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec V

11. november 2019 // Rok za oddajo: 10. december 2019

Javni natečaj za oblikovanje logotipa Love Istria

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec v oddelku za družbene dejavnosti

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 20. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi

15. maj 2019 // Rok za oddajo: 23. maj 2019

Razpis za delovno mesto: Čistilka II

14. marec 2019 // Rok za oddajo: 22. marec 2019

Razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

9. julij 2018

Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2(2)

23. februar 2018

Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran – Ancarano

1. februar 2018

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2018

4. januar 2018

Javni razpis za društva – Sklep o podaljšanju roka za oddajo zahtevkov

19. september 2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

18. maj 2017

Dobava živil za Občino Ankaran

12. avgust 2016 // Rok za oddajo: 29. avgust 2016

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin

5. avgust 2016

Prosta delovna mesta in zaposlitve

28. julij 2016

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

14. junij 2016

Razpis za prosto strokovno–tehnično delovno mesto - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran