Objave

5. februar 2024

Javna objava osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrt (OPPN) Ankaran hrib

25. april 2023

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

21. april 2020

Javni poziv zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - sprememba roka za prijavo

29. marec 2019

Natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za POKOPALIŠČE ANKARAN

26. marec 2019

Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2019

25. marec 2019

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019 – uporaba plakatnih mest

18. september 2018 // Rok za oddajo: 26. oktober 2018

Lokalne volitve v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

27. julij 2018

Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov, podpredsednikov ter članov Volilne in Posebne volilne komisije Občine Ankaran

4. maj 2018

Soglasje k nameri, da se mandraču Valdoltra ter območju pomola sv. Katarine razširi namembnost z javnim prometom, v katerem se izvaja prevoz potnikov

4. maj 2018

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

11. april 2018

Drugi tir, ponovitev referenduma – uporaba plakatnih mest

1. marec 2018

Javna predstavitev osnutka Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič

23. februar 2018

Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran – Ancarano

9. november 2017

Občina Ankaran za zaščito svojega okolja in slovenskega morja vložila drugo tožbo proti italijanski državi

13. september 2017

Volitve predsednika republike – uporaba plakatnih mest

11. avgust 2017

Drugi tir – uporaba plakatnih mest

5. junij 2017

Počitniško varstvo 2017

23. maj 2017

Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017

18. maj 2017

Dobava živil za Občino Ankaran

16. maj 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

20. april 2017

Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017

24. marec 2017

Objava odločbe o odstranitvi plovila bele barve z oznako NT-06712

28. februar 2017

Inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil

7. november 2016

V teku so temeljne delavnice in posveti za načrtovanje prostorskega razvoja občine ankaran

14. junij 2016

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

1. junij 2016

Občina Ankaran in Mestna občina Koper s sporazumom uredili lastništvo nepremičnin v katasterskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in Ankaran

6. januar 2016

Informativni javni poziv za izbiro ponudnika za zagotavljanje in upravljanje avtomatiziranega sistema izposoje koles

11. november 2015

Oblikovanje participatornega proračuna Občine Ankaran za leto 2016

9. junij 2015

Poslovnik o delu Občinskega sveta

8. april 2015

Sodelovanje v stalnih delovnih telesih

7. april 2015

Statut Občine Ankaran