Javna naročila

3. maj 2018

Ureditev igrišč za odbojko na mivki na območju ŠRP Sv. Katarina, naročilo male vrednosti

17. april 2018

Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, javno naročilo

23. februar 2018

Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran – Ancarano

30. maj 2017

Javni naročili – gradbena dela, dobava opreme in obnova objekta

23. maj 2017

Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017

18. maj 2017

Dobava živil za Občino Ankaran

12. avgust 2016 // Rok za oddajo: 29. avgust 2016

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin

2. junij 2016

Javno naročilo za dobavitelja živil za gostinske obrate na plažah

14. avgust 2015

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v Občini Ankaran za leto 2015

19. junij 2015

Javno zbiranje ponudb za najem gostišča