Pojdite na vsebino

Javni razpis za delovno mesto: Podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto uradniško delovno mesto:

PODSEKRETAR – VODJA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR (šifra delovnega mesta: C027001)

Rok za prijavo kandidatov je do 9. 3. 2020.

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto »PODSEKRETAR – VODJA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR «, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 9. 3. 2020. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 9. 3. 2020. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 9. 3. 2020 do 24. ure. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si).