Pojdite na vsebino

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran na podlagi 49. in 50.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 13. in 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2020 objavlja prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran.  

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran.