Pojdite na vsebino

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo objekta št. 19, k.o. Oltra, za izvajanje trgovine na drobno z živili in neživilskimi proizvodi

Občina Ankaran s predmetnim besedilom objavlja Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran. Oddaja se v najem objekt št. 19, k.o. Oltra, ki leži na zemljišču s parc. št. 1238/1, k.o. Oltra, vključno s parkiriščem zahodno od objekta na istem zemljišču. Nepremičnina se oddaja za obdobje 5 let od podpisa pogodbe o najemu. Parcela z objektom se oddajata v najem za izvajanje trgovine na drobno z živili in neživilskimi proizvodi (prednostno drogerija, vrtni program in program za male živali). Objekt se oddaja v najem pod pogoji kot sledi iz priloženega Razpisa in Predloga pogodbe o oddaji v najem nepremičnega premoženja. Ponudbe bo Občina Ankaran sprejemala do vključno dne 29. 9. 2023.

Razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran (povezava na besedilo).

Predlog pogodbe o oddaji v najem nepremičnega premoženja (povezava na besedilo).