Pojdite na vsebino

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina

V skladu z 2. odstavkom  67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 11/18 in 79/18) župan Občine Ankaran izdaja naslednji sklep:

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina