Pojdite na vsebino

Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za lokalne volitve v letu 2022

Na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 - odločba US, 11/2011, 28/2011 - odločba US in 98/2013) ter na podlagi 32. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015 in 10/2022) je župan sprejel

Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za lokalne volitve v letu 2022