Pojdite na vsebino

Subvencioniranje priključitve na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran

Na podlagi 3. odstavka 3. člena Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran (Uradni list RS, št. 96/2022; v nadaljevanju »Odlok«) je sprejet Sklep o določitvi podrobnih pogojev za pridobitev subvencije, višine subvencije, postopka ter obdobja upravičenosti do subvencije za izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentih: