Pojdite na vsebino

Javna dražba za prodajo nepremičnin v Občini Ankaram

Občina Ankaran objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin v njeni lasti.

Predmet prodaje je:

  • Nepremičnina ID znak: stavba 2593-19 neto tlorisne površine 853,3 m2, ki stoji na parceli ID znak: parcela 2593 1238/1 v izmeri 2.921 m2 se prodaja po izklicni ceni 1.800.000,00 EUR

V naravi predmet prodaje predstavlja nekdanje skladišče z manipulativnimi površinami in parkiriščem na naslovu Ivančičeva ulica 1/a, Ankaran. 

Javna dražba bo 9. 7. 2024 ob 11. uri v večnamenskem prostoru Občine Ankaran na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo najkasneje do vključno 5. 7. 2024 vplačati varščino v višini (najmanj) 10 % od izklicne cene.

Najnižji znesek višanja kupnine na javni dražbi je 1.000,00 EUR. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo nakupno ceno.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 

Vsem interesentom bo omogočen ogled nepremičnin na podlagi predhodnega dogovora na Uradu za okolje in prostor prek telefonske številke 05/665-30-44 oziroma elektronskega naslova patricija.fabijancic.mocibob@obcina-ankaran.si

-> JAVNA DRAŽBA, PRODAJNA POGODBA IN IZJAVA