Pojdite na vsebino

Javni razpis: Višji svetovalec m/ž na Oddelku za gospodarske dejavnosti za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

Župan Občine Ankaran razpisuje prosto uradniško delovno mesto:

 

VIŠJI SVETOVALEC m/ž (šifra delovnega mesta: C027010) na Oddelku za gospodarske dejavnosti za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

Rok za prijavo kandidatov je do 18. 6. 2024. 

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC«  m/ž na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 18. 6. 2024. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 18. 6. 2024. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 18. 6. 2024 do 24. ure. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ankaran (www.obcina-ankaran.si).