Pojdite na vsebino

Javna predstavitev osnutka Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič

Skladno s 58. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) Občina Ankaran seznanja javnost z osnutkom Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič.

Podrobnosti glede javne predstavitve odloka ter strokovna gradiva za potrebe zavarovanja območja so dostopna na tej povezavi.