Pojdite na vsebino

Javni poziv zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - sprememba roka za prijavo

Objavljamo javni poziv zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. 

Rok za oddajo prijav prične teči naslednji dan po objavi poziva in se zaključi 2. 4. 2020. 

OPOMBA: Zaradi epidemije COVID-19 se rok podaljša do 15. 5. 2020. 

Prijava mora vsebovati vse bistvene sestavine prijave ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji tega javnega poziva. Prijava mora vsebovati tudi soglasje kandidata za člana komisije.

Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran, do vključno 2. 4. 2020 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča za leto 2020.

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani v Oddelku za družbene dejavnosti vsak ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, pri kontaktni osebi: Katja Pišot Maljevac, telefon: (05) 66 53 020, e-pošta: katja.pisot@obcina-ankaran.si.