Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih dejavnosti v občini Ankaran za leto 2024

Obveščamo vas, da je bil dne 22. 1. 2024 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja družbenih dejavnosti v občini Ankaran za leto 2024.

Razpisna dokumentacija
1. Povabilo k oddaji prijave
1. Bando pubblico per il cofinanziamento - attività sociali - INVITO
2. Obvezni obrazci
3. Zahtevek
4. Vzorec pogodbe

Sklep o začetku postopka

Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku postopka

SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave. 

Zadnji rok za oddajo prijav je 7. 2. 2024. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču občine. Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.