Pojdite na vsebino

Javno naznanilo - predstavitev načrta zaščite in reševanja

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS št. 24/12, 78/16 in 29/19) organ Občinske uprave Občine Ankaran, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja pred izrednimi vremenskimi pojavi v občini Ankaran– Verzija 1.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja pred izrednimi vremenskimi pojavi v občini Ankaran– Verzija 1.0. je objavljen na spletni strani Občine Ankaran (https://www.obcina-ankaran.si/sl/zivljenje-v-ankaranu/varnost-in-zascita). Rok za pripombe je do 22. 4. 2024. 

Predmetni načrt je javnosti na voljo na vpogled tudi v avli stavbe Občinske uprave Občine Ankaran, Regentova cesta 2, 6280 Ankaran – Ancarano po predhodni najavi.