Pojdite na vsebino

Lokalne volitve v letu 2018 – uporaba plakatnih mest

Občina Ankaran na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013) ter na podlagi 32. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) objavlja pogoje za uporabo plakatnih mest v kampanji za Lokalne volitve v letu 2018.