Pojdite na vsebino

Poziv za posredovanje podatkov za izračun turistične takse v letnem pavšalnem znesku za leto 2023

V skladu z 22. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 2. ter 8. členom Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 83/18) Občina Ankaran poziva dosedanje in nove zavezance za plačilo turistične takse v pavšalnem letnem znesku iz 2. člena Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 83/18 - v nadaljevanju: odlok), da do vključno 31. 1.2024 oddajo podatke, za katere občina vodi evidenco v skladu z 8. členom odloka.

Novi zavezanci, lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj na območju Občine Ankaran in zavezanci, ki uveljavljajo oprostitev plačila turistične takse v pavšalnem letnem znesku, so dolžni posredovati podatke na predpisanem spletnem obrazcu, dostopnem na povezavi https://obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/vloge-in-obrazci, lahko pa izpolnjen obrazec dostavijo osebno v sprejemno pisarno na naslov Regentova ulica 2, Ankaran, v času uradnih ur (v ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure ter v sredah od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure) ali pošti na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, ali na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si.

Občina poziva zavezance, ki uveljavljajo oprostitev plačila turistične takse v pavšalnem letnem znesku iz naslova oddajanja stanovanja ali stanovanjske hiše v najem, da do vključno 31. 1. 2024 posredujejo kopijo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2023, kopijo potrdila o oddaji napovedi pristojnemu davčnemu organu in kopijo pogodbe o oddaji v najem, iz katere je razvidno točno obdobje oddajanja v najem, osebno v sprejemno pisarno na naslov Regentova ulica 2, Ankaran, v času uradnih ur (v ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure ter v sredah od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure) ali pošti na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, ali na elektronski naslov info@obcina-ankaran.si.

Več informacij o turistični taksi v pavšalnem znesku v Občini Ankaran je dostopnih na spletni strani Občine Ankaran: https://obcina-ankaran.si/sl/zivljenje-v-ankaranu/turizem/turisticna-taksa.

Za pojasnila v zvezi z izračunom, plačilom in oprostitvami plačila turistične takse v pavšalnem letnem znesku je pristojen Oddelek za gospodarske dejavnosti, kontaktna oseba Nina Jurinčič, elektronska pošta: nina.jurincic@obcina-ankaran.si; telefonska številka 05/66-53-032.

Vloga za posredovanje podatkov_turistična taksa 2023