Evropski teden mobilnosti

Občina Ankaran že tradicionalno v okviru Evropskega tedna mobilnosti s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti pripravlja več aktivnosti, ki potekajo čez celo leto.

Kaj je »Evropski teden mobilnosti« in kako je nastal 

Evropska mesta je začel uničevati lasten uspeh - urbanizacija. Mesta se soočajo z revnimi predmestji, spalnimi naselji, težavami z kakovostjo zraka in vode, s čistočo in varnostjo, močno se povečuje število osebnih avtomobilov in dnevnih migracij. 22. septembra 1998 je bil v več sto mestih po Evropi izveden francoski projekt »Dan brez avtomobila«, ki je javnost ozaveščal in spodbujal k izbiranju takih oblik mobilnosti, ki zmanjšujejo onesnaženost zraka, omejujejo hrup ter zmanjšujejo porabo neobnovljivih virov energije, degradacijo prostora in habitatov. Francoska agencija za okolje in upravljanje z energijo je na podlagi ocen dogajanja in izvedenih ukrepov pripravila seznam 175 najboljših uspešnih praks, ki jih je priporočila lokalnim oblastem kot model za doseganje trajnostne mobilnosti v mestih. Uspeh te pobude je privedel do projekta »V mestu brez avtomobila« v letih od 1999 do 2001, leta 2002 pa je projekt prerasel v Evropski teden mobilnosti, ki od takrat v evropskih mestih poteka med 16. in 22. septembrom.

Organizacija Evropskega tedna mobilnosti temelji na spodbujanju občin, da urejajo področje javnega prometa ter sprejemajo prostorske načrte, ki prispevajo k trajnostni mobilnosti. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo kot vodilni partner v projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE v Sloveniji vsako leto povabi k sodelovanju vse občine, Ministrstvo za infrastrukturo kot nacionalni koordinator pa skrbi za promocijo in ozaveščanje na področju celostnega prometnega načrtovanja. 

Ob začetku izvajanja leta 2002 je v projektu sodelovalo 26 občin, letos jih sodeluje preko 90. Občina Ankaran v pobudi Evropskega tedna mobilnosti med 16. in 22. septembrom sodeluje že od leta 2016, med drugim s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti izvaja tudi organizacija brezplačnih poletnih avtobusnih prevozov, urejanje obstoječih in vzpostavljanje novih pešpoti, pripravlja se vse potrebno za izgradnjo kolesarskih poti, zagotavlja brezplačne prevoze za starejše (Sopotniki) itd.

Brezplačni poletni avtobus že od leta 2016

Občina Ankaran s ciljem zagotavljanja boljše dostopnosti plaž za občane in obiskovalce, zmanjšanja pritiska na parkirišča in spodbujanja trajnostne mobilnosti že od leta 2016 organizira in (so)financira brezplačni poletni bus. Avtobus bo kopalce vozil že šesto leto (v 2020 ga zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem epidemije covida-19 ni bilo) od 25. junija do 1. septembra med skupaj 16 postajališči od hrvatinskega križišča do Lazareta. 

Aktivnost se izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in jo že drugo leto sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor – Sklad za podnebne spremembe.

Vozni red je dostopen TUKAJ.

Poleg brezplačnega poletnega avtobusa, ki vozi med parkirišči in plažami, je Občina Ankaran od 25. 6. 2023 do 2. 9. 2023  vsem potnikom omogočila tudi brezplačen prevoz z avtobusom redne linije Lazaret–Koper, in sicer med postajališči Lazaret meja in Hrvatini K. Če potujete z rednim avtobusom na relaciji med temi postajališči, to sporočite vozniku, ki bo izdal ustrezno brezplačno vozovnico. Potniki, ki potujejo z/do drugih postajališč izven občine Ankaran plačajo vozovnico po redni ceni.


Foto: Občina Ankaran

Aktivnost se izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in jo sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor – Sklad za podnebne spremembe.