Javna razgrnitev in javna obravnava OPN

V času od 17. junija do vključno 19. julija 2019 je v prostorih Občinske uprave Občine Ankaran potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in Okoljskega poročila za OPN Občine Ankaran. 27. junija je bila izvedena še javna obravnava OPN za občane in zainteresirano javnost.

V času javne razgrnitve med 17. junijem in 19. julijem si je razstavljeno gradivo, vezano na OPN, ogledalo veliko število občanov, investitorjev, pa tudi predstavnikov gospodarskih družb, ki delujejo v ankaranski občini ali pa so s tem prostorom povezani. Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki na tej povezavi. V času javne razgrnitve so imeli vsi možnost podati pripombe, pisno prek obrazcev ali ustno pri strokovnem sodelavcu s področja okolja in prostora. 

OPN Občine Ankaran (foto: Občina Ankaran)

V nadaljevanju je dne 27. junija 2019 v telovadnici Osnovne šole Ankaran potekalo zborovanje občanov - javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, v okviru katerega so se občani seznanili s podrobno predstavitvijo predloga, ki sta ga pripravila Občina Ankaran in izdelovalec načrta. Cilja javne obravnave sta bila predstaviti namen, izhodišča in vsebine obeh prostorskih dokumentov ter postopek njune izdelave ter v nadaljevanju zbrati pripombe in predloge udeležencev na oba dokumenta. Skladno s tem je javna obravnava potekala v dveh delih: v prvem delu so bile predstavitve, v drugem delu pa je potekala razprava z udeleženci. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN 27. junij 2019 (foto: Občina Ankaran)

Skupno je v okviru javne razgrnitve in javne obravnave prejetih 128 predlogov oz. pobud, ki jih bodo strokovne službe in pripravljavec načrta v nadaljevanju temeljito preučili ter nanje odgovorili predvidoma jeseni, najkasneje do konca leta. 

Več o javni obravnavi si lahko preberete v sporočilu za javnost, ki je objavljeno v razdelku "Za medije" na naslednji spletni povezavi https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/201906/20190628szj49javna-obravnava-opnvk.pdf