Odbojka na mivki - Športni park Sv. Katarina

Toplo vreme vabi k aktivnostim na prostem, med njimi je zelo priljubljena odbojka na mivki, za katero so v Športnem parku Sv. Katarina na voljo 3 igrišča. Najem igrišč za odbojko na mivki se začne z majem oziroma se prilagodi vremenskim pogojem. Vabljeni k rezervaciji terminov, ki si jih lahko zagotovite z vnaprejšnjo rezervacijo rednega termina ali zgolj z občasnim najemom.

Igrišča za igranje odbojke na mivki ter pripadajoči garderobni in sanitarni prostori na območju ŠRP Sv. Katarina, ki so v upravljanju Občine Ankaran, bodo v obdobju od 1. 5. do 30. 9. 2024 na razpolago v dveh terminih: 

  • jutranji termin od 7. do 12. ure,
  • popoldanski termin od 17. do 22. ure.

odbojkanamivki

Razpoložljivi termini se uporabnikom dodeljujejo glede na prednost pri uporabi in čas rezervacije. Pri rezervaciji igrišč imajo v skladu s 17. členom Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran prednost: 

  1. Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki. 
  2. Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki. 
  3. Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.

Uporabnina se poravna ob rezervaciji termina oziroma skladno z določili pogodbe o rezervaciji igrišč. V ceno uporabe je vključena uporaba igrišča, garderobe, zunanjega tuša in skupnih sanitarij. 

Cenik odbojka na mivki 2024

Zainteresirani za uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki izpolnijo prijavnico, ki jo pošljejo na elektronski naslov odbojka@obcina-ankaran.si.

Rezervacija terminov tudi preko spletnega sistema  

Občina Ankaran nudi možnost vpogleda v proste termine za rezervacijo igrišč za odbojko na mivki preko aplikacije Sportifiq, dostopne na povezavi: https://ankaran.sportifiq.com. Rezervacije igrišč bo še naprej mogoče opraviti tudi preko telefonske številke 051 288 683 in elektronskih naslovov odbojka@obcina-ankaran.si ali srp@obcina-ankaran.si.

Občina Ankaran bo z uporabniki sklenila pogodbe o rezervaciji, v katerih bodo poleg osnovnih podatkov, plačilnih pogojev ter medsebojnih obveznosti upravljavca in uporabnika, navedeni čas in obdobje uporabe ter odgovorna oseba uporabnika za uporabo igrišča, upoštevanje pravilnika o uporabi igrišč, morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter varnost uporabnikov in vadbe. 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na kontakt: Danijel Magdič, telefonska št. 051 288 683 ali elektronski naslov: odbojka@obcina-ankaran.si

PRIJAVNICA