Vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma – Slovenia Green

Občina Ankaran je bila ustanovljena s pomembnim poslanstvom zaščite in ohranjanja lokalnega okolja, kar upošteva pri načrtovanju vseh svojih aktivnosti. Ključna pri zdravem razvoju okolja je trajnost, ki obsega vsa področja vsakdanjega življenja.

Prav zato se je občina s svojo destinacijsko znamko Ankaranski polotok odločila, da se prijavi na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. 


Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Zelena destinacija, ki je okoljsko in družbeno odgovorna, ni le projekt oziroma odgovornost upravljavca turistične destinacije. Je projekt in odgovornost celotne skupnosti, kar pomeni, da morajo sodelovati vsi deležniki v destinaciji. Povezati se morajo javni, nevladni in zasebni sektor z vseh področij delovanja. Nenazadnje so v procesu ključni tudi vsi tisti, ki v destinaciji živijo. Trajnostno uspešna destinacija je namreč tista, ki je najprej prijetna in prijazna za vse, ki v njej živijo in delajo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.

Shema, katere lastnik in upravitelj je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam, atrakcijam, plažam, in od lani tudi restavracijam in drugim gostinskim obratom, med katerimi so znak »Slovenia Green« pridobile tudi nekatere najboljše slovenske restavracije.

Kako do znaka »Green Destination«?

Ankaranski polotok se je pridružil destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje v turizmu presojajo z uporabo mednarodnega orodja »Green Destinations Standard«, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka »Slovenia Green«, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bodo pristojne službe prek različnih aktivnosti zbirale podatke o trajnosti lokalnega turističnega razvoja ter osveščale lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v shemo je bil v destinaciji že določen koordinator, ki bo odgovoren za izvedbo celotnega postopka, in sestavljena zelena ekipa, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.

Prek celovitega vodenega pristopnega in pozneje članskega postopka bo pridobljen natančen vpogled v trajnost destinacije v turizmu in znak »Slovenia Green Destination« platinaste, zlate, srebrne ali bronaste barve. V prvi polovici prihodnjega leta bo na podlagi ugotovitev in smernic pripravljen še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bo mogoče trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševati. Načrt bo predstavljen občinskemu svetu.

Z znakom »Slovenia Green Destination« se bo Ankaranski polotok na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniral kot okolju in družbi prijazna destinacija.