Druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Občine Ankaran

Druga javna razgrnitev je potekala v prostorih Občine Ankaran, Regentova 2, od ponedeljka, 27. 1. 2020, do vključno četrtka, 27. 2. 2020. Ogled gradiva je bil mogoč v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17. uro ter v petek med 8. in 13. uro.

Druga javna obravnava OPN Občine Ankaran (foto: Aleš Logar)Druga javna obravnava je potekala v četrtek, 30. 1. 2020, ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Ankaran, kjer so predstavniki občine, skupaj z izdelovalcem gradiv, podrobneje predstavili spremenjene vsebine v dopolnjenem osnutku OPN ter podali dodatna pojasnila.

Z dnem začetka javne razgrnitve je bilo gradivo objavljeno tudi v elektronski obliki; najdete ga tukaj ali v zavihku "Uradne objave".

Več o drugi javni razgrnitvi in drugi javni obravnavi si lahko preberete v sporočilu za javnost, ki je objavljeno v razdelku "Za medije" na naslednji spletni povezavi. 

Oglejte si tudi: